Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:37 | 22/05/2024
Nhiều mây 24.6°

Nhiều mây

Cảm giác như 24.9°.

Thấp/Cao
22.9°/31.5°
Độ ẩm
91%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.57 km/giờ
Điểm ngưng
23 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
367.17
NH3
0.9
NO
0
NO2
2.08
O3
57.22
PM10
6.03
PM25
5.17
SO2
0.31

Thời tiết Huyện Yên Minh - Hà Giang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Minh - Hà Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Yên Minh - Hà Giang những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Yên Minh - Hà Giang những ngày tới

Lượng mưa Huyện Yên Minh - Hà Giang những ngày tới