Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:55 | 19/07/2024
Mưa nhẹ 25.5°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.5°.

Thấp/Cao
24.6°/32.1°
Độ ẩm
96%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.58 km/giờ
Điểm ngưng
25.5 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
317.1
NH3
0.27
NO
0
NO2
1.76
O3
51.5
PM10
6.8
PM25
6.57
SO2
0.19

Thời tiết Xã Lũng Hồ - Huyện Yên Minh theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Lũng Hồ - Huyện Yên Minh trong 12h tới

Thời tiết Xã Lũng Hồ - Huyện Yên Minh những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Lũng Hồ - Huyện Yên Minh những ngày tới

Lượng mưa Xã Lũng Hồ - Huyện Yên Minh những ngày tới