Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 18:46 | 28/10/2021
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Thấp/Cao
20°/22°
Độ ẩm
98%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.91 km/giờ
Điểm ngưng
21 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Rất kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
367.17
NH3
0.92
NO
0
NO2
4.54
O3
47.21
PM10
53.07
PM25
50.5
SO2
0.78

Thời tiết Huyện Mèo Vạc - Hà Giang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mèo Vạc - Hà Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Mèo Vạc - Hà Giang những ngày tới

Biểu đồ nhiệt độ Huyện Mèo Vạc - Hà Giang những ngày tới

Lượng mưa và khả năng có mưa Huyện Mèo Vạc - Hà Giang những ngày tới