Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 02:30 | 21/10/2021
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Thấp/Cao
17°/31°
Độ ẩm
94%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.84 km/giờ
Điểm ngưng
22 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Rất kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
520.71
NH3
3.26
NO
0
NO2
3.56
O3
26.11
PM10
61.47
PM25
57.19
SO2
0.94

Thời tiết Thanh Hóa theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thanh Hóa trong 12h tới

Thời tiết Thanh Hóa những ngày tới

Biểu đồ nhiệt độ Thanh Hóa những ngày tới

Lượng mưa và khả năng có mưa Thanh Hóa những ngày tới