Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:45 | 14/07/2024
Mưa vừa 27.1°

Mưa vừa

Cảm giác như 31.4°.

Thấp/Cao
25.2°/30.5°
Độ ẩm
88%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.22 km/giờ
Điểm ngưng
25.5 °C
Chỉ số UV
0

Lượng mưa Thanh Hóa hôm nay

Lượng mưa địa điểm khác
0 mm

đo tại Thanh Phong

Hồ Nội Sơn (xã Hợp Lý, Triệu Sơn)

UBND xã Hợp Lý

0 mm

Xuân Lẹ

UBND xã Xuân Lẹ

0 mm

Lương Sơn

UBND Xã Lương Sơn

0 mm

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
587.46
NH3
8.74
NO
0.02
NO2
13.02
O3
19.31
PM10
24.45
PM25
18.14
SO2
4.95

Thời tiết Thanh Hóa theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thanh Hóa trong 12h tới

Thời tiết Thanh Hóa những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Thanh Hóa những ngày tới

Lượng mưa Thanh Hóa những ngày tới