Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:35 | 23/07/2024
Nhiều mây 32.3°

Nhiều mây

Cảm giác như 39.5°.

Thấp/Cao
24.5°/34.9°
Độ ẩm
71%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.65 km/giờ
Điểm ngưng
26 °C
Chỉ số UV
11.37

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
243.66
NH3
0.61
NO
0.03
NO2
0.91
O3
38.62
PM10
1.17
PM25
0.78
SO2
0.09

Thời tiết Xã Hữu Vinh - Huyện Yên Minh theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Hữu Vinh - Huyện Yên Minh trong 12h tới

Thời tiết Xã Hữu Vinh - Huyện Yên Minh những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Hữu Vinh - Huyện Yên Minh những ngày tới

Lượng mưa Xã Hữu Vinh - Huyện Yên Minh những ngày tới