Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:56 | 24/07/2024
Nhiều mây 20.9°

Nhiều mây

Cảm giác như 21.3°.

Thấp/Cao
19.6°/30.6°
Độ ẩm
96%
Tầm nhìn
7.06 km
Gió
1.02 km/giờ
Điểm ngưng
20.2 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
277.04
NH3
3.45
NO
0
NO2
1
O3
22.17
PM10
4.79
PM25
3.24
SO2
0.62

Thời tiết Huyện Xín Mần - Hà Giang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Xín Mần - Hà Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Xín Mần - Hà Giang những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Xín Mần - Hà Giang những ngày tới

Lượng mưa Huyện Xín Mần - Hà Giang những ngày tới