Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:08 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
31.6/ 25°
Sáng/Tối
22.1/ 29.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 23.5°
Sáng/Tối
22.4/ 28.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 24.3°
Sáng/Tối
24.1/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 25.1°
Sáng/Tối
24.8/ 29.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24.9/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 25.2°
Sáng/Tối
25.4/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29.1/ 25.4°
Sáng/Tối
24.6/ 30.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 24.7°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 24.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Thấp/Cao

22.1°/31.5°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.32 km/giờ

Điểm ngưng

22.6 °C

Chỉ số UV

0