Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:24 | 06/06/2023
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
23/ 35°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:45
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:42
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.79 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0