Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:13 | 13/07/2024
Nhiều mây 29.6°

Nhiều mây

Cảm giác như 35.5°.

Thấp/Cao
23°/31.1°
Độ ẩm
82%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.08 km/giờ
Điểm ngưng
26.1 °C
Chỉ số UV
7.44

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
540.73
NH3
0.37
NO
0.16
NO2
2.61
O3
58.65
PM10
4.87
PM25
4.63
SO2
0.18

Thời tiết Xã Đông Minh - Huyện Yên Minh theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Đông Minh - Huyện Yên Minh trong 12h tới

Thời tiết Xã Đông Minh - Huyện Yên Minh những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Đông Minh - Huyện Yên Minh những ngày tới

Lượng mưa Xã Đông Minh - Huyện Yên Minh những ngày tới