Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:44 | 14/07/2024
Mưa nhẹ 25.4°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.2°.

Thấp/Cao
23.3°/34.7°
Độ ẩm
98%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.69 km/giờ
Điểm ngưng
24.4 °C
Chỉ số UV
0

Lượng mưa Thành Phố Hà Giang hôm nay

Lượng mưa địa điểm khác
0 mm

đo tại Du Già 3

Xín Mần

UBND xã Xín Mần

0 mm

Quảng Nguyên

UBND xã Quảng Nguyên

0 mm

Tiên Nguyên 2

Xã Tiên Nguyên, huyện Quang Bình

0 mm

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
337.12
NH3
0.28
NO
0
NO2
1.48
O3
35.05
PM10
2.98
PM25
2.86
SO2
0.48

Thời tiết Thành Phố Hà Giang - Hà Giang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Hà Giang - Hà Giang trong 12h tới

Thời tiết Thành Phố Hà Giang - Hà Giang những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Thành Phố Hà Giang - Hà Giang những ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Hà Giang - Hà Giang những ngày tới