Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:56 | 23/04/2024
Mây cụm 18.7°

Mây cụm

Cảm giác như 18.8°.

Thấp/Cao
16.8°/28°
Độ ẩm
84%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.63 km/giờ
Điểm ngưng
15.5 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
397.21
NH3
3.48
NO
0
NO2
4.03
O3
60.08
PM10
10.39
PM25
9.05
SO2
1.22

Thời tiết Huyện Đồng Văn - Hà Giang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đồng Văn - Hà Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Đồng Văn - Hà Giang những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Đồng Văn - Hà Giang những ngày tới

Lượng mưa Huyện Đồng Văn - Hà Giang những ngày tới