Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:24 | 28/10/2021
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Thấp/Cao
20°/22°
Độ ẩm
96%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.25 km/giờ
Điểm ngưng
21 °C
Chỉ số UV
0.08

Chất lượng không khí: Kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
343.8
NH3
0.26
NO
0.01
NO2
2.34
O3
62.23
PM10
48.25
PM25
46.66
SO2
0.63

Thời tiết Huyện Bắc Quang - Hà Giang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bắc Quang - Hà Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Bắc Quang - Hà Giang những ngày tới

Biểu đồ nhiệt độ Huyện Bắc Quang - Hà Giang những ngày tới

Lượng mưa và khả năng có mưa Huyện Bắc Quang - Hà Giang những ngày tới