Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:22 | 22/04/2024
Mưa nhẹ 24.6°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.2°.

Thấp/Cao
24°/39.7°
Độ ẩm
97%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.64 km/giờ
Điểm ngưng
24.6 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
447.27
NH3
10.26
NO
0
NO2
2.68
O3
26.11
PM10
18.24
PM25
16.42
SO2
1.31

Thời tiết Huyện Bắc Quang - Hà Giang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bắc Quang - Hà Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Bắc Quang - Hà Giang những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Bắc Quang - Hà Giang những ngày tới

Lượng mưa Huyện Bắc Quang - Hà Giang những ngày tới