Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:58 | 29/02/2024
Ngày/Đêm
16.4/ 14.8°
Sáng/Tối
16.7/ 15.1°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 12.8°
Sáng/Tối
13.7/ 13.6°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 12.8°
Sáng/Tối
12.1/ 12.3°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 15.4°
Sáng/Tối
12.3/ 17°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.1/ 19.2°
Sáng/Tối
15/ 21.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:03
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.8/ 23.1°
Sáng/Tối
18.6/ 24.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:04
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28.6/ 21.6°
Sáng/Tối
19.5/ 22.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:04
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19.7/ 18.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.9/ 19°
Sáng/Tối
17.3/ 20.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.7/ 20.1°
Sáng/Tối
20/ 21.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.5/ 22.1°
Sáng/Tối
20.4/ 23.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.6/ 20°
Sáng/Tối
18.6/ 19.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.9/ 17.1°
Sáng/Tối
18.6/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.9/ 18.7°
Sáng/Tối
17.2/ 18.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 21.9°
Sáng/Tối
19.8/ 22.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:07
Mây cụm
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 15.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:02
Thấp/Cao

12.3°/15.2°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2 km/giờ

Điểm ngưng

12.7 °C

Chỉ số UV

1.38