Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 02:43 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
24/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1024 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:27
Ít mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:25
Ít mây
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:24
Ít mây
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 18°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:21
Mưa nhẹ
Huyện Yên Minh
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:31
Thấp/Cao

20°/27°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.31 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0