Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:23 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
28.5/ 25.4°
Sáng/Tối
25.1/ 28.7°
Áp suất

999 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.3/ 26.9°
Sáng/Tối
24.2/ 31.7°
Áp suất

997 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 27.3°
Sáng/Tối
25.8/ 30.9°
Áp suất

997 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 27.9°
Sáng/Tối
26.5/ 28.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 25.4°
Sáng/Tối
26.3/ 26.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 25°
Sáng/Tối
26.8/ 25.1°
Áp suất

999 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 25.8°
Sáng/Tối
25.5/ 25.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 25.5°
Sáng/Tối
25.7/ 26.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.5/ 25.3°
Sáng/Tối
25.1/ 25.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.7/ 25°
Sáng/Tối
24.1/ 24.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24.2°
Sáng/Tối
24.1/ 24.1°
Áp suất

998 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.2/ 25.5°
Sáng/Tối
25.9/ 25.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 25.2°
Sáng/Tối
26.7/ 26.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.3/ 26.3°
Sáng/Tối
26.2/ 29°
Áp suất

998 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.3/ 27.4°
Sáng/Tối
27.3/ 29.4°
Áp suất

996 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:37
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 25.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:44
Thấp/Cao

25°/35.3°

Độ ẩm

94%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.55 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

0