Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:34 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
23/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
20/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:14
Thấp/Cao

19°/30°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0