Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 17:21 | 25/06/2022
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

998 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

999 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:48
Mưa nhẹ
Huyện Yên Minh
Đã cập nhật 13 phút trước
Ít mây 30°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:48
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.82 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

1.15