Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 17:47 | 26/01/2022
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 13°
Sáng/Tối
18/ 14°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
12/ 11°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 10°
Sáng/Tối
10/ 10°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
8/
Sáng/Tối
9/
Áp suất

1020 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
9/
Sáng/Tối
8/
Áp suất

1020 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
10/
Sáng/Tối
9/
Áp suất

1023 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 12°
Sáng/Tối
9/ 12°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 13°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 14°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:50
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 12°
Sáng/Tối
14/ 13°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:51
Mưa nhẹ
Huyện Yên Minh
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 19°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:42
Thấp/Cao

17°/24°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.6 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0