Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:37 | 25/07/2024
Nhiều mây 26.6°

Nhiều mây

Cảm giác như 26.6°.

Thấp/Cao
25.6°/37.2°
Độ ẩm
78%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.52 km/giờ
Điểm ngưng
22.4 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
407.22
NH3
2.38
NO
0
NO2
7.8
O3
17.88
PM10
14.55
PM25
12.16
SO2
0.52

Thời tiết Xã Phú Lũng - Huyện Yên Minh theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Phú Lũng - Huyện Yên Minh trong 12h tới

Thời tiết Xã Phú Lũng - Huyện Yên Minh những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Phú Lũng - Huyện Yên Minh những ngày tới

Lượng mưa Xã Phú Lũng - Huyện Yên Minh những ngày tới