Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:00 | 13/06/2024
Nhiều mây 29.6°

Nhiều mây

Cảm giác như 33.2°.

Thấp/Cao
26.8°/34°
Độ ẩm
73%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.84 km/giờ
Điểm ngưng
23.5 °C
Chỉ số UV
0

Lượng mưa Trà Vinh hôm nay

Lượng mưa địa điểm khác
0 mm

đo tại Bến Gia

Tiểu Cần

Thị trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần

0 mm

Trà Cú

Thị trấn Trà Cú, Huyện Trà Cú

0 mm

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
614.17
NH3
11.4
NO
0.24
NO2
14.05
O3
7.42
PM10
16.96
PM25
11.05
SO2
3.64

Thời tiết Trà Vinh theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Trà Vinh trong 12h tới

Thời tiết Trà Vinh những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Trà Vinh những ngày tới

Lượng mưa Trà Vinh những ngày tới