Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:01 | 21/10/2021
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Thấp/Cao
24°/30°
Độ ẩm
97%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.83 km/giờ
Điểm ngưng
23 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Rất kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
2456.67
NH3
34.96
NO
44.7
NO2
9.43
O3
0
PM10
145.04
PM25
132.98
SO2
4.89

Thời tiết Trà Vinh theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Trà Vinh trong 12h tới

Thời tiết Trà Vinh những ngày tới

Biểu đồ nhiệt độ Trà Vinh những ngày tới

Lượng mưa và khả năng có mưa Trà Vinh những ngày tới