Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:19 | 15/07/2024
Nhiều mây 30.7°

Nhiều mây

Cảm giác như 37.7°.

Thấp/Cao
23.9°/34°
Độ ẩm
74%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.52 km/giờ
Điểm ngưng
25.3 °C
Chỉ số UV
5.63

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
243.66
NH3
0.21
NO
0.03
NO2
0.77
O3
41.84
PM10
0.62
PM25
0.5
SO2
0.07

Thời tiết Xã Đường Thượng - Huyện Yên Minh theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Đường Thượng - Huyện Yên Minh trong 12h tới

Thời tiết Xã Đường Thượng - Huyện Yên Minh những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Đường Thượng - Huyện Yên Minh những ngày tới

Lượng mưa Xã Đường Thượng - Huyện Yên Minh những ngày tới