Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:54 | 20/04/2024
Bầu trời quang đãng 33.4°

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33.9°.

Thấp/Cao
21.6°/35°
Độ ẩm
36%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.08 km/giờ
Điểm ngưng
17.6 °C
Chỉ số UV
6.75

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
417.23
NH3
1.27
NO
0.04
NO2
0.35
O3
101.57
PM10
14.05
PM25
12.85
SO2
0.61

Thời tiết Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang những ngày tới

Lượng mưa Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang những ngày tới