Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:25 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
23.2/ 19°
Sáng/Tối
15.4/ 20.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.5/ 20.8°
Sáng/Tối
19.6/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.9/ 20.7°
Sáng/Tối
20.4/ 21.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.3/ 20.5°
Sáng/Tối
20.9/ 21.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20.6°
Sáng/Tối
20.2/ 21.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.6/ 19.8°
Sáng/Tối
19.3/ 20.6°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.7/ 20.7°
Sáng/Tối
19.2/ 20.6°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.6/ 19.5°
Sáng/Tối
20.7/ 20.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.9/ 20.6°
Sáng/Tối
19.6/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.6/ 18.5°
Sáng/Tối
20.1/ 19.5°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.4/ 12.6°
Sáng/Tối
17.8/ 14°
Áp suất

1020 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
8.9/ 6.1°
Sáng/Tối
9.2/ 7.1°
Áp suất

1027 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
7.3/ 5.5°
Sáng/Tối
6.9/ 6.6°
Áp suất

1031 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
7.5/ 5.1°
Sáng/Tối
5.4/ 6.3°
Áp suất

1028 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12.2/ 8.2°
Sáng/Tối
5.7/ 10.2°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12.5/ 8.5°
Sáng/Tối
8.6/ 10.8°
Áp suất

1025 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.5/ 10.4°
Sáng/Tối
9/ 11°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
16.3/ 11.6°
Sáng/Tối
10.1/ 14.2°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.7/ 14.2°
Sáng/Tối
12.9/ 16.5°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21.5/ 15.9°
Sáng/Tối
14.5/ 16.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
19/ 14.7°
Sáng/Tối
15.4/ 16.5°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.5/ 12.5°
Sáng/Tối
13.5/ 14.9°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.7/ 11.8°
Sáng/Tối
10.9/ 13.6°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.9/ 11.1°
Sáng/Tối
9.4/ 14.3°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
19.7/ 13.7°
Sáng/Tối
10.1/ 15.1°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12.8/ 9.6°
Sáng/Tối
11.9/ 11.6°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.9/ 9.4°
Sáng/Tối
8.6/ 11.8°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
15.8/ 12.1°
Sáng/Tối
9.9/ 13.8°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 11.3°
Sáng/Tối
12/ 12.3°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.5/ 12.3°
Sáng/Tối
10.4/ 12.3°
Áp suất

1025 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:27
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Mây rải rác 15.7°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:14
Thấp/Cao

14.5°/26.9°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.7 km/giờ

Điểm ngưng

12.6 °C

Chỉ số UV

0