Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:11 | 08/12/2023
Mây thưa 15.7°

Mây thưa

Cảm giác như 14.3°.

Thấp/Cao
14.7°/26°
Độ ẩm
84%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.79 km/giờ
Điểm ngưng
12.3 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
567.44
NH3
1.27
NO
0
NO2
4.76
O3
33.26
PM10
64.16
PM25
59.33
SO2
0.35

Thời tiết Xã Du Tiến - Huyện Yên Minh theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Du Tiến - Huyện Yên Minh trong 12h tới

Thời tiết Xã Du Tiến - Huyện Yên Minh những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Du Tiến - Huyện Yên Minh những ngày tới

Lượng mưa Xã Du Tiến - Huyện Yên Minh những ngày tới