Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:16 | 15/06/2024
Nhiều mây 27.6°

Nhiều mây

Cảm giác như 30.3°.

Thấp/Cao
24.8°/30°
Độ ẩm
88%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.36 km/giờ
Điểm ngưng
25.8 °C
Chỉ số UV
0.77

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
236.99
NH3
0.73
NO
0.1
NO2
1.59
O3
26.11
PM10
2.72
PM25
2.32
SO2
0.24

Thời tiết Xã Du Tiến - Huyện Yên Minh theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Du Tiến - Huyện Yên Minh trong 12h tới

Thời tiết Xã Du Tiến - Huyện Yên Minh những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Du Tiến - Huyện Yên Minh những ngày tới

Lượng mưa Xã Du Tiến - Huyện Yên Minh những ngày tới