Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:16 | 23/05/2024
Mây thưa 23.7°

Mây thưa

Cảm giác như 24.1°.

Thấp/Cao
22.7°/31.2°
Độ ẩm
90%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.44 km/giờ
Điểm ngưng
22 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
453.95
NH3
1.09
NO
0.02
NO2
4.28
O3
6.88
PM10
9.84
PM25
8.21
SO2
0.66

Thời tiết Huyện Bắc Mê - Hà Giang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bắc Mê - Hà Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Bắc Mê - Hà Giang những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Bắc Mê - Hà Giang những ngày tới

Lượng mưa Huyện Bắc Mê - Hà Giang những ngày tới