Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:38 | 21/10/2021
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Thấp/Cao
17°/26°
Độ ẩm
96%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.17 km/giờ
Điểm ngưng
24 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Rất kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
807.76
NH3
2.57
NO
0
NO2
23.99
O3
30.76
PM10
63.23
PM25
58.98
SO2
12.52

Thời tiết Vĩnh Phúc theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Vĩnh Phúc trong 12h tới

Thời tiết Vĩnh Phúc những ngày tới

Biểu đồ nhiệt độ Vĩnh Phúc những ngày tới

Lượng mưa và khả năng có mưa Vĩnh Phúc những ngày tới