Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 13:15 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:25
Mưa nhẹ

13:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
1.2 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
0.55 km/giờ

19:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
0.19 km/giờ

22:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.16 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:25
Mây cụm

01:00

21°C / 21°C
Ít mây Ít mây
93%
0.46 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Ít mây Ít mây
93%
0.88 km/giờ

07:00

21°C / 21°C
Ít mây Ít mây
93%
0.62 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mây rải rác Mây rải rác
69%
1.02 km/giờ

13:00

25°C / 25°C
Ít mây Ít mây
76%
1.36 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Ít mây Ít mây
75%
1.31 km/giờ

19:00

23°C / 23°C
Ít mây Ít mây
87%
0.82 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.57 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:24
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.57 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.31 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.35 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.03 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.85 km/giờ

16:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.63 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.66 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.55 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
22/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:23
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.54 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.63 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.7 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.68 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.77 km/giờ

16:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.62 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.39 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.52 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:23
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.45 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.42 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.26 km/giờ

10:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.19 km/giờ

13:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.48 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.36 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.39 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.43 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:22
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.51 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.44 km/giờ

07:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.62 km/giờ

10:00

20°C / 20°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.53 km/giờ
Huyện Yên Minh
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:25
Thấp/Cao

19°/27°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.2 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

3.38