Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:45 | 14/07/2024
Mưa nhẹ 24.3°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.8°.

Thấp/Cao
23.6°/34.1°
Độ ẩm
98%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.8 km/giờ
Điểm ngưng
24.2 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
307.08
NH3
3.71
NO
0
NO2
1.78
O3
17.35
PM10
5.26
PM25
4.05
SO2
0.51

Thời tiết Huyện Vị Xuyên - Hà Giang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vị Xuyên - Hà Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Vị Xuyên - Hà Giang những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Vị Xuyên - Hà Giang những ngày tới

Lượng mưa Huyện Vị Xuyên - Hà Giang những ngày tới