Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:51 | 14/07/2024
Mưa nhẹ 25.9°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.4°.

Thấp/Cao
23.9°/33.1°
Độ ẩm
96%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.84 km/giờ
Điểm ngưng
24.3 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
307.08
NH3
0.32
NO
0
NO2
1.26
O3
40.77
PM10
2.57
PM25
2.39
SO2
0.24

Thời tiết Thị trấn Yên Minh - Huyện Yên Minh theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị trấn Yên Minh - Huyện Yên Minh trong 12h tới

Thời tiết Thị trấn Yên Minh - Huyện Yên Minh những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Thị trấn Yên Minh - Huyện Yên Minh những ngày tới

Lượng mưa Thị trấn Yên Minh - Huyện Yên Minh những ngày tới