Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:45 | 11/12/2023
Thấp/Cao
21.8/ 21.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21.8/ 21.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 21.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.6/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.8/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.5/ 23.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22.1/ 22.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21.2/ 21.1°
Tầm nhìn
1.7 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 21.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:14
Thấp/Cao

20°/26.1°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.64 km/giờ

Điểm ngưng

20.5 °C

Chỉ số UV

0