Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:47 | 23/07/2024
Thấp/Cao
25.8/ 25.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.6/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.7/ 26.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.6/ 28.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31.8/ 31°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31.4/ 31.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.6/ 26.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.4/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 32.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:45
Thấp/Cao

24.3°/33.7°

Độ ẩm

71%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.65 km/giờ

Điểm ngưng

26.2 °C

Chỉ số UV

11.37