Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:33 | 06/02/2023
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
0.14 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
0.12 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
0.09 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
0.08 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
0.44 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
1.78 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
0.46 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
0.39 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:49
Thấp/Cao

19°/24°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

6.62 km

Gió

1.75 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

5.21