Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:23 | 15/07/2024
Nhiều mây 30.2°

Nhiều mây

Cảm giác như 36.6°.

Thấp/Cao
23.9°/33.9°
Độ ẩm
73%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.28 km/giờ
Điểm ngưng
25 °C
Chỉ số UV
3.09

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
240.33
NH3
0.22
NO
0.02
NO2
0.85
O3
40.41
PM10
0.62
PM25
0.5
SO2
0.07

Thời tiết Xã Lao Và Chải - Huyện Yên Minh theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Lao Và Chải - Huyện Yên Minh trong 12h tới

Thời tiết Xã Lao Và Chải - Huyện Yên Minh những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Lao Và Chải - Huyện Yên Minh những ngày tới

Lượng mưa Xã Lao Và Chải - Huyện Yên Minh những ngày tới