Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:04 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
20/ 12°
Sáng/Tối
9/ 16°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:45
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 14°
Sáng/Tối
10/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:46
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:51
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Bầu trời quang đãng 11°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 10°.

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:45
Thấp/Cao

9°/23°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.89 km/giờ

Điểm ngưng

6 °C

Chỉ số UV

0