Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:38 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
31.7/ 25.8°
Sáng/Tối
26.5/ 29.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 26.3°
Sáng/Tối
25.5/ 29.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26°
Sáng/Tối
25.8/ 28.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25.4°
Sáng/Tối
25.9/ 26.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 24.7°
Sáng/Tối
25.5/ 25.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 24.7°
Sáng/Tối
24.1/ 25.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 24.2°
Sáng/Tối
25.2/ 25.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.9°
Sáng/Tối
25.1/ 26.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 26.1°
Sáng/Tối
26.4/ 27.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27.3°
Sáng/Tối
27.1/ 28.2°
Áp suất

998 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:48
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 26.4°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 27.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:47
Thấp/Cao

25.6°/32.3°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.26 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

0