Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:34 | 04/12/2023
Ngày/Đêm
18.9/ 17.4°
Sáng/Tối
17.9/ 18.8°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18.3/ 19.3°
Sáng/Tối
17.8/ 19.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17.2/ 16.4°
Sáng/Tối
18.3/ 17°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.8/ 15.1°
Sáng/Tối
16.4/ 20.5°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.8/ 18.2°
Sáng/Tối
15.3/ 21.6°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.4/ 19.3°
Sáng/Tối
19/ 22.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.1/ 22°
Sáng/Tối
19.1/ 22.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 21.3°
Sáng/Tối
21.5/ 26.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 23°
Sáng/Tối
21.2/ 25.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 22.3°
Sáng/Tối
22.7/ 24.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 18.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:13
Thấp/Cao

17.6°/19°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

6.26 km

Gió

1.32 km/giờ

Điểm ngưng

18.5 °C

Chỉ số UV

1.31