Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:29 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 17°
Sáng/Tối
22/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1026 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:34
Nhiều mây
Huyện Yên Minh
Đã cập nhật 20 phút trước
Mây cụm 30°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:42
Thấp/Cao

21°/30°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.93 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết