Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:33 | 16/07/2024
Mây cụm 24.2°

Mây cụm

Cảm giác như 25.7°.

Thấp/Cao
24.7°/34.1°
Độ ẩm
98%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.55 km/giờ
Điểm ngưng
24.5 °C
Chỉ số UV
0

Lượng mưa Huyện Quang Bình hôm nay

Lượng mưa địa điểm khác
0 mm

đo tại Hồ Bẹ

Cao Quảng

UBND xã Cao Quảng

0 mm

Trung Hóa

UBND xã Trung Hóa

0 mm

Thủy văn Rào Nan, Cao Quảng

Xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa

0 mm

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
317.1
NH3
6.78
NO
0
NO2
2.34
O3
16.81
PM10
5.83
PM25
5.14
SO2
0.47

Thời tiết Huyện Quang Bình - Hà Giang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quang Bình - Hà Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Quang Bình - Hà Giang những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Quang Bình - Hà Giang những ngày tới

Lượng mưa Huyện Quang Bình - Hà Giang những ngày tới