Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:38 | 13/06/2024
Mưa vừa 27°

Mưa vừa

Cảm giác như 30.5°.

Thấp/Cao
25.7°/31.3°
Độ ẩm
91%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.57 km/giờ
Điểm ngưng
25.2 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
343.8
NH3
0.72
NO
0
NO2
3.04
O3
19.85
PM10
1.98
PM25
1.26
SO2
0.26

Thời tiết Xã Ngọc Long - Huyện Yên Minh theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Ngọc Long - Huyện Yên Minh trong 12h tới

Thời tiết Xã Ngọc Long - Huyện Yên Minh những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Ngọc Long - Huyện Yên Minh những ngày tới

Lượng mưa Xã Ngọc Long - Huyện Yên Minh những ngày tới