Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:43 | 23/04/2024
Mây cụm 27.4°

Mây cụm

Cảm giác như 29.6°.

Thấp/Cao
25.6°/36.5°
Độ ẩm
77%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.56 km/giờ
Điểm ngưng
23.6 °C
Chỉ số UV
0

Lượng mưa Quảng Nam hôm nay

Lượng mưa địa điểm khác
0 mm

đo tại Đại Hiệp

Điện Hồng

UBND xã Điện Hồng

0 mm

Đập Hà Thanh

Đập Hà Thanh

0 mm

Điện Ngọc

UBND phường Điện Ngọc

0 mm

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
433.92
NH3
7.66
NO
0
NO2
6.77
O3
29.33
PM10
17.67
PM25
11.54
SO2
3.34

Thời tiết Quảng Nam theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Nam trong 12h tới

Thời tiết Quảng Nam những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Quảng Nam những ngày tới

Lượng mưa Quảng Nam những ngày tới