Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:20 | 24/07/2024
Mây cụm 24.6°

Mây cụm

Cảm giác như 25.8°.

Thấp/Cao
21.5°/34.2°
Độ ẩm
91%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.69 km/giờ
Điểm ngưng
22.3 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
293.73
NH3
4.56
NO
0
NO2
1.54
O3
37.55
PM10
5.19
PM25
4.04
SO2
0.56

Thời tiết Huyện Quản Bạ - Hà Giang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quản Bạ - Hà Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Quản Bạ - Hà Giang những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Quản Bạ - Hà Giang những ngày tới

Lượng mưa Huyện Quản Bạ - Hà Giang những ngày tới