Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 18:53 | 28/10/2021
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:14
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:13
Mưa vừa
Quảng Nam
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:18
Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

7.59 km

Gió

2.55 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0