Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:03 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:30
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:26
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Mưa nhẹ 24°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:36
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.15 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0