Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:56 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:29
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:28
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:25
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:25
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:24
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:23
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:22
Mưa vừa
Quảng Nam
Đã cập nhật 25 phút trước
Mây cụm 29°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:32
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.97 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

3.59

Tin tức thời tiết