Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:42 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:00
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 26 phút trước
Mây cụm 23°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:58
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.63 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0