Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 04:01 | 21/05/2022
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa vừa
Quảng Nam
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:09
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.05 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0