Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:35 | 14/06/2024
Ngày/Đêm
37.6/ 25.9°
Sáng/Tối
27.7/ 33.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.4/ 25.4°
Sáng/Tối
26.5/ 29.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.3/ 27.6°
Sáng/Tối
25.4/ 32.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.8/ 27.1°
Sáng/Tối
26.5/ 32.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 26.6°
Sáng/Tối
26.9/ 31.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 26.6°
Sáng/Tối
26.3/ 29.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 26.6°
Sáng/Tối
26/ 28.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 26.3°
Sáng/Tối
25.2/ 26.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.7/ 28.5°
Sáng/Tối
25.1/ 31.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 28.5°
Sáng/Tối
27/ 31.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 27.1°
Sáng/Tối
26.2/ 32.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.5/ 27.5°
Sáng/Tối
26.8/ 33.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 27.4°
Sáng/Tối
26.6/ 32.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 27.6°
Sáng/Tối
26.8/ 32.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 28.9°
Sáng/Tối
26.4/ 31.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 27.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 29.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:17
Thấp/Cao

24.7°/37.8°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.35 km/giờ

Điểm ngưng

22.4 °C

Chỉ số UV

0