Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:56 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
36/ 26.6°
Sáng/Tối
25.6/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:01
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.7/ 26.5°
Sáng/Tối
25.3/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 25.6°
Sáng/Tối
25.1/ 33.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 26.2°
Sáng/Tối
24.9/ 33.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 25.5°
Sáng/Tối
25.1/ 32.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.6/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:02
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.5/ 26.9°
Sáng/Tối
25.7/ 33.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:02
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.6/ 27.3°
Sáng/Tối
27/ 36°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.3/ 26.2°
Sáng/Tối
26.1/ 34.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 24.5°
Sáng/Tối
26.4/ 32.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:03
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 27 phút trước
Mây cụm 25.5°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:01
Thấp/Cao

25°/36.9°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.4 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

0