Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:38 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

6.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:18
Mưa vừa
Quảng Nam
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:14
Thấp/Cao

22°/25°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.48 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.12