Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:46 | 22/05/2024
Mưa vừa 24.3°

Mưa vừa

Cảm giác như 25.3°.

Thấp/Cao
24.8°/33.6°
Độ ẩm
98%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.97 km/giờ
Điểm ngưng
23.6 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
357.15
NH3
1.5
NO
0.04
NO2
2.01
O3
0.22
PM10
12.94
PM25
11.97
SO2
0.34

Thời tiết Huyện Bắc Trà My - Quảng Nam theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bắc Trà My - Quảng Nam trong 12h tới

Thời tiết Huyện Bắc Trà My - Quảng Nam những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Bắc Trà My - Quảng Nam những ngày tới

Lượng mưa Huyện Bắc Trà My - Quảng Nam những ngày tới