Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:02 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
31.8/ 25.2°
Sáng/Tối
25/ 28.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:20
Mưa nhẹ

07:00

25.7°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.84 km/giờ

10:00

28.8°C / 32.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
1.6 km/giờ

13:00

30.8°C / 36.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
2.8 km/giờ

16:00

29.4°C / 34.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
2.36 km/giờ

19:00

26.4°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.58 km/giờ

22:00

26.7°C / 27.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.52 km/giờ
Ngày/Đêm
30.6/ 26.4°
Sáng/Tối
25.3/ 27.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:20
Mưa vừa

01:00

25.3°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.71 km/giờ

04:00

25.7°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.6 km/giờ

07:00

26.2°C / 27.2°C
Mây cụm Mây cụm
89%
1.89 km/giờ

10:00

30.1°C / 34.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
1.4 km/giờ

13:00

30.2°C / 36.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
3.59 km/giờ

16:00

28.8°C / 34.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.8 km/giờ

19:00

27°C / 26.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
1.3 km/giờ

22:00

26.8°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.21 km/giờ
Ngày/Đêm
31.6/ 27.8°
Sáng/Tối
25.8/ 29.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:20
Mưa nhẹ

01:00

25.1°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.06 km/giờ

04:00

25.2°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.45 km/giờ

07:00

26.6°C / 27.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.58 km/giờ

10:00

31°C / 35.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
1.33 km/giờ

13:00

33.1°C / 39.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
2.64 km/giờ

16:00

30.8°C / 37.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
2.88 km/giờ

19:00

27.7°C / 31.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.02 km/giờ

22:00

27.8°C / 27.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.64 km/giờ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.5°
Sáng/Tối
25.8/ 31.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:20
Mưa nhẹ

01:00

26.3°C / 27.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.59 km/giờ

04:00

25.5°C / 26.5°C
Mây cụm Mây cụm
89%
2.14 km/giờ

07:00

27.6°C / 27.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.25 km/giờ

10:00

30.9°C / 36.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
2.89 km/giờ

13:00

32.8°C / 38.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
1.19 km/giờ

16:00

31.5°C / 37.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
3.86 km/giờ

19:00

27.2°C / 31.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.95 km/giờ

22:00

26.5°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.76 km/giờ
Ngày/Đêm
31.4/ 26.6°
Sáng/Tối
25.7/ 30.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:20
Mưa nhẹ

01:00

25.4°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.25 km/giờ

04:00

25.1°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.17 km/giờ

07:00

26.1°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.87 km/giờ

10:00

31.3°C / 36.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
2.24 km/giờ

13:00

32.9°C / 38.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
4.23 km/giờ

16:00

30.1°C / 36.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
2.18 km/giờ

19:00

27.7°C / 31.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.59 km/giờ

22:00

26.7°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.8 km/giờ
Ngày/Đêm
30.4/ 27°
Sáng/Tối
25.5/ 30.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:19
Mưa vừa

01:00

25.1°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.83 km/giờ

04:00

25.4°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.27 km/giờ
Đã cập nhật 23 phút trước
Mây cụm 25.5°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:20
Thấp/Cao

25.5°/32°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.29 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0