Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:36 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:39
Mưa nhẹ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
0.82 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.03 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.61 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

12.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:38
Mưa cường độ nặng

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.08 km/giờ

04:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.93 km/giờ

07:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.98 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.55 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
4.77 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
96%
5.92 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
94%
8.32 km/giờ

22:00

24°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
94%
11.28 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

988 mb

Gió

26.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:38
Mưa rất nặng

01:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
97%
15.48 km/giờ

04:00

26°C / 27°C
Mưa rất nặng Mưa rất nặng
95%
26.48 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
94%
10.68 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
89%
14.84 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
83%
7.3 km/giờ

16:00

27°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
4.56 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
2.53 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.7 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:37
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.08 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.04 km/giờ

07:00

25°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.05 km/giờ

10:00

29°C / 33°C
Mây cụm Mây cụm
67%
1.71 km/giờ

13:00

31°C / 36°C
Mây cụm Mây cụm
61%
1.63 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
2.49 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.31 km/giờ

22:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.18 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:36
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.05 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.68 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.27 km/giờ

10:00

29°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
2.66 km/giờ

13:00

30°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
4.38 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.61 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
1.19 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.5 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:35
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.58 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.19 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.63 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.29 km/giờ

13:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2.95 km/giờ
Quảng Nam
Đã cập nhật 5 phút trước
Mưa vừa 27°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:39
Thấp/Cao

22°/27°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.53 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0