Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:30 | 12/06/2024
Nhiều mây 27.4°

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Thấp/Cao
26.9°/39.6°
Độ ẩm
83%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.54 km/giờ
Điểm ngưng
25 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
440.6
NH3
7.47
NO
0
NO2
5.57
O3
22.35
PM10
16.33
PM25
10.1
SO2
2.65

Thời tiết Huyện Phú Ninh - Quảng Nam theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phú Ninh - Quảng Nam trong 12h tới

Thời tiết Huyện Phú Ninh - Quảng Nam những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Phú Ninh - Quảng Nam những ngày tới

Lượng mưa Huyện Phú Ninh - Quảng Nam những ngày tới