Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:34 | 23/07/2024
Nhiều mây 34.8°

Nhiều mây

Cảm giác như 38.6°.

Thấp/Cao
27.1°/36.2°
Độ ẩm
49%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.86 km/giờ
Điểm ngưng
22.9 °C
Chỉ số UV
1.65

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
250.34
NH3
0.38
NO
0.11
NO2
0.63
O3
32.54
PM10
0.65
PM25
0.5
SO2
0.18

Thời tiết Huyện Nông Sơn - Quảng Nam theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nông Sơn - Quảng Nam trong 12h tới

Thời tiết Huyện Nông Sơn - Quảng Nam những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Nông Sơn - Quảng Nam những ngày tới

Lượng mưa Huyện Nông Sơn - Quảng Nam những ngày tới