Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:58 | 13/07/2024
Mây cụm 35.8°

Mây cụm

Cảm giác như 42.2°.

Thấp/Cao
25.8°/35.7°
Độ ẩm
57%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.78 km/giờ
Điểm ngưng
25.3 °C
Chỉ số UV
11.25

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
413.9
NH3
2.76
NO
0.22
NO2
3.3
O3
59.37
PM10
4.46
PM25
3.66
SO2
1.64

Thời tiết Hội An - Quảng Nam theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hội An - Quảng Nam trong 12h tới

Thời tiết Hội An - Quảng Nam những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Hội An - Quảng Nam những ngày tới

Lượng mưa Hội An - Quảng Nam những ngày tới