Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:54 | 08/12/2023

Đại Hiệp

0 mm

đo tại UBND Xã Đại Hiệp

Điện Hồng

0 mm

đo tại UBND xã Điện Hồng

Đập Hà Thanh

0 mm

đo tại Đập Hà Thanh

Điện Ngọc

0 mm

đo tại UBND phường Điện Ngọc

Duy Trung

0 mm

đo tại UBND xã Duy Trung

Cầu Hương An

0 mm

đo tại Cầu Hương An

Bình Dương

0 mm

đo tại UBND xã Bình Dương

Duy Sơn

0 mm

đo tại Xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên

Cầu Vĩnh Điện

0 mm

đo tại Cầu Vĩnh Điện

Hồ Phú Lộc

0 mm

đo tại Đầu mối Hồ Phú Lộc

Đầu mối hồ Vĩnh Trinh

0 mm

đo tại Đầu mối hồ Vĩnh Trinh

Đầu mối hồ Cây Thông

0 mm

đo tại Đầu mối hồ Cây Thông

Đại Đồng

0 mm

đo tại UBND xã Đại Đồng

Cầu Hà Tân

0 mm

đo tại Cầu Hà Tân

Đầu mối hồ Trung Lộc

0 mm

đo tại Đầu mối hồ Trung Lộc

Ka Dăng

0 mm

đo tại Xã Ka Dăng, huyện Đông Giang

Quế Lộc

0 mm

đo tại UBND Xã Quế Lộc

Duy Phú

0 mm

đo tại UBND xã Duy Phú

Đại Sơn

0 mm

đo tại UBND xã Đại Sơn

Đại Chánh

0 mm

đo tại Xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc

Phước Ninh

0 mm

đo tại UBND xã Phước Ninh

Quế Phước

0 mm

đo tại UBND xã Quế Phước

Đầu mối hồ Thạch Bàn

0 mm

đo tại Đầu mối hồ Thạch Bàn

Thăng Phước

0 mm

đo tại UBND xã Thăng Phước

Bình Lâm

0 mm

đo tại UBND Xã Bình Lâm

Đầu mối hồ Việt An

0 mm

đo tại Cụm thủy nông Việt An

Văn phòng Thường trực

0 mm

đo tại BCH PCTT và TKCN tỉnh

Tiên Phong

0 mm

đo tại UBND xã Tiên Phong

Quế Lưu

0 mm

đo tại UBND xã Quế Lưu

Hồ An Long

0 mm

đo tại Đầu mối Hồ An Long

Trà Vân

0 mm

đo tại UBND xã Trà Vân

Phước Hiệp

0 mm

đo tại UBND xã Phước Hiệp

Đầu mối hồ Phước Hà

0 mm

đo tại Đầu mối hồ Phước Hà

Tam Trà

0 mm

đo tại UBND Xã Tam Trà

Hồ Đông Tiển

0 mm

đo tại Đầu mối Hồ Đông Tiển

Đầu mối hồ Phú Ninh

0 mm

đo tại Đầu mối hồ Phú Ninh

Hồ Thái Xuân

0 mm

đo tại Đầu mối Hồ chứa nước Thái Xuân

Bình Phú

0 mm

đo tại UBND Xã Bình Phú

Sông Trà

0 mm

đo tại UBND xã Sông Trà

Tam Lộc

0 mm

đo tại UBND xã Tam Lộc

Tiên Hà

0 mm

đo tại UBND xã Tiên Hà

Trà Kót

0 mm

đo tại Xã Trà Kót, huyện Bắc Trà My

Tam Lãnh

0 mm

đo tại UBND xã Tam Lãnh

Zuôich

0 mm

đo tại Xã Zuôich, huyện Nam Giang

Đắk Pring 2

0 mm

đo tại Xã Đắc Pring, huyện Nam Giang

Tiên Lãnh

0 mm

đo tại UBND xã Tiên Lãnh

Phước Năng

0 mm

đo tại UBND xã Phước Năng

Trà Leng

0 mm

đo tại Xã Trà Leng, huyện Nam Trà My

Phước Chánh

0 mm

đo tại UBND xã Phước Chánh

Khu TDC Tắk Pát, xã Trà Leng

0 mm

đo tại Khu TDC Tắk Pát, xã Trà Leng

Trà Giáp

0 mm

đo tại Xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My

Phước Thành

0 mm

đo tại UBND xã Phước Thành

Trà Don

0 mm

đo tại UBND xã Trà Don

Hồ Nước Rôn

0 mm

đo tại Hồ Nước Rôn

Phước Công

0 mm

đo tại UBND xã Phước Công

Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 22.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:14
Thấp/Cao

22.2°/27.8°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.88 km/giờ

Điểm ngưng

20.4 °C

Chỉ số UV

0