Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:40 | 24/05/2024
Nhiều mây 25.3°

Nhiều mây

Cảm giác như 26.2°.

Thấp/Cao
25.8°/32.1°
Độ ẩm
92%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.05 km/giờ
Điểm ngưng
24.3 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
727.65
NH3
6.21
NO
0.16
NO2
5.48
O3
0.36
PM10
35.95
PM25
31.64
SO2
1.59

Thời tiết Huyện Núi Thành - Quảng Nam theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Núi Thành - Quảng Nam trong 12h tới

Thời tiết Huyện Núi Thành - Quảng Nam những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Núi Thành - Quảng Nam những ngày tới

Lượng mưa Huyện Núi Thành - Quảng Nam những ngày tới