Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:47 | 12/04/2024
Mây cụm 29.1°

Mây cụm

Cảm giác như 32.6°.

Thấp/Cao
22.1°/35.4°
Độ ẩm
68%
Tầm nhìn
10 km
Gió
5.19 km/giờ
Điểm ngưng
23.9 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
307.08
NH3
1.17
NO
0.02
NO2
0.93
O3
57.94
PM10
11.85
PM25
5.35
SO2
0.58

Thời tiết Tam Kỳ - Quảng Nam theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tam Kỳ - Quảng Nam trong 12h tới

Thời tiết Tam Kỳ - Quảng Nam những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Tam Kỳ - Quảng Nam những ngày tới

Lượng mưa Tam Kỳ - Quảng Nam những ngày tới