Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:54 | 22/04/2024
Mây cụm 28.9°

Mây cụm

Cảm giác như 29.8°.

Thấp/Cao
24.3°/41.2°
Độ ẩm
58%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.2 km/giờ
Điểm ngưng
19.5 °C
Chỉ số UV
0.88

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
263.69
NH3
0.66
NO
0.25
NO2
1.46
O3
9.92
PM10
13.39
PM25
12.04
SO2
0.38

Thời tiết Huyện Đông Giang - Quảng Nam theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đông Giang - Quảng Nam trong 12h tới

Thời tiết Huyện Đông Giang - Quảng Nam những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Đông Giang - Quảng Nam những ngày tới

Lượng mưa Huyện Đông Giang - Quảng Nam những ngày tới