Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:53 | 16/07/2024
Mây cụm 26.7°

Mây cụm

Cảm giác như 27.6°.

Thấp/Cao
24.6°/32.2°
Độ ẩm
96%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.16 km/giờ
Điểm ngưng
25.8 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
747.68
NH3
9.5
NO
0.37
NO2
9.77
O3
1.97
PM10
36.86
PM25
30.5
SO2
2.44

Thời tiết Huyện Quế Sơn - Quảng Nam theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quế Sơn - Quảng Nam trong 12h tới

Thời tiết Huyện Quế Sơn - Quảng Nam những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Quế Sơn - Quảng Nam những ngày tới

Lượng mưa Huyện Quế Sơn - Quảng Nam những ngày tới