Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:29 | 22/04/2024
Mây cụm 25.1°

Mây cụm

Cảm giác như 26.7°.

Thấp/Cao
23.3°/42°
Độ ẩm
73%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.36 km/giờ
Điểm ngưng
19.6 °C
Chỉ số UV
0.12

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
223.64
NH3
0.48
NO
0.01
NO2
0.51
O3
8.67
PM10
13.17
PM25
12.22
SO2
0.1

Thời tiết Huyện Nam Giang - Quảng Nam theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nam Giang - Quảng Nam trong 12h tới

Thời tiết Huyện Nam Giang - Quảng Nam những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Nam Giang - Quảng Nam những ngày tới

Lượng mưa Huyện Nam Giang - Quảng Nam những ngày tới