Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:04 | 31/01/2023
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 19°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:42
Thấp/Cao

18°/25°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.6 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0