Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:09 | 26/09/2022
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
7.41 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
5.63 km
Áp suất

1000 mb

Mưa cường độ nặng
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
4.85 km
Áp suất

999 mb

Mưa cường độ nặng
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
3.62 km
Áp suất

993 mb

Mưa cường độ nặng
Quảng Nam
Đã cập nhật 8 phút trước
Mưa vừa 27°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:39
Thấp/Cao

23°/27°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.72 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0