Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:14 | 04/12/2023
Thấp/Cao
24.4/ 24.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.3/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.2/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26/ 26.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.2/ 27.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.5/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.4/ 24.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24/ 24.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Mây cụm 26.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:13
Thấp/Cao

23.8°/27.5°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.59 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

3.34