Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 23:26 | 18/08/2022
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:02
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:01
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:47
Mưa vừa
Quảng Nam
Đã cập nhật 8 phút trước
Mưa cường độ nặng 26°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:08
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.88 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0