Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 08:39 | 20/01/2022
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:38
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:38
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:41
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:41
Ít mây
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:49
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:50
Mưa nhẹ
Quảng Nam
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:36
Thấp/Cao

20°/25°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.77 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0.96