Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:33 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:58
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:58
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:58
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:59
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:59
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:59
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:00
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:00
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:00
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:00
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:01
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:02
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:57
Thấp/Cao

22°/29°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.09 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0