Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:48 | 23/07/2024
Chỉ số UV
2.84
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.57
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.65
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.85
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.32
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.1
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.03
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.21
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.93
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
4.26
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
5.07
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
4.72
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
5.46
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
9.8
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
6.73
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
3.9
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.67
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.16
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.17
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.89
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.68
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.49
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
3.5
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
3.24
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 29.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:19
Thấp/Cao

27.8°/35.4°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.24 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

2.84