Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:15 | 25/02/2024
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.53
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.03
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
4.39
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
7.48
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
10.35
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
11.54
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
10.1
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
7.24
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
3.98
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
1.48
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0.26
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.24
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.8
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.69
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.91
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
4.66
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5.69
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
7.69
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
5.84
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
3.75
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
1.51
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.26
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Mây rải rác 22.4°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 22.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:52
Thấp/Cao

20.3°/27.6°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.06 km/giờ

Điểm ngưng

20.7 °C

Chỉ số UV

0