Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:37 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:14
Mưa vừa

19:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
4.03 km/giờ

22:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.19 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:15
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.74 km/giờ

04:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
3.04 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
3.64 km/giờ

10:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
3.88 km/giờ

13:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
3.34 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
3.23 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
3.65 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2.78 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:15
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.22 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.23 km/giờ

07:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.26 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.67 km/giờ

13:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.65 km/giờ

16:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
3.5 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
4.16 km/giờ

22:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
3.52 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:15
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.1 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.68 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
3.69 km/giờ

10:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
3.83 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
3.11 km/giờ

16:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.25 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.92 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
0.68 km/giờ
Quảng Nam
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:14
Thấp/Cao

22°/25°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

8.41 km

Gió

4.5 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.04