Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:06 | 20/05/2024
Mưa vừa 23.8°

Mưa vừa

Cảm giác như 24.6°.

Thấp/Cao
22.4°/31.5°
Độ ẩm
99%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.01 km/giờ
Điểm ngưng
23.3 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
400.54
NH3
0.2
NO
0.28
NO2
3.17
O3
0.43
PM10
2.73
PM25
1.9
SO2
0.35

Thời tiết Huyện Phước Sơn - Quảng Nam theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phước Sơn - Quảng Nam trong 12h tới

Thời tiết Huyện Phước Sơn - Quảng Nam những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Phước Sơn - Quảng Nam những ngày tới

Lượng mưa Huyện Phước Sơn - Quảng Nam những ngày tới