Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:16 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

997 mb

Gió

19.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:38
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:33
Mưa vừa
Quảng Nam
Đã cập nhật 25 phút trước
Mưa cường độ nặng 24°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:38
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

93%

Áp suất

976 mb

Tầm nhìn

1.42 km

Gió

19.79 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0