Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:44 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
35.4/ 27.8°
Sáng/Tối
28/ 32.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.1/ 25.5°
Sáng/Tối
26.7/ 31.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.1/ 26.7°
Sáng/Tối
25.4/ 31.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 27.3°
Sáng/Tối
25.4/ 32.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25.1°
Sáng/Tối
25.7/ 29.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 26.1°
Sáng/Tối
25.4/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 27.9°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

998 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 34.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 40°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:18
Thấp/Cao

25.1°/37.3°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.72 km/giờ

Điểm ngưng

22.1 °C

Chỉ số UV

6.31