Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:07 | 20/04/2024
Bầu trời quang đãng 39.5°

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 39.5°.

Thấp/Cao
24.5°/39.2°
Độ ẩm
25%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.38 km/giờ
Điểm ngưng
16.1 °C
Chỉ số UV
12.04

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
310.42
NH3
1.03
NO
0.03
NO2
0.42
O3
82.25
PM10
11.42
PM25
10.72
SO2
0.61

Thời tiết Huyện Nam Trà My - Quảng Nam theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nam Trà My - Quảng Nam trong 12h tới

Thời tiết Huyện Nam Trà My - Quảng Nam những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Nam Trà My - Quảng Nam những ngày tới

Lượng mưa Huyện Nam Trà My - Quảng Nam những ngày tới